09-12-2016

Upoznajmo udruge: Lukjernica

Udrugu za zaštitu prava psihijatrijskih pacijenata i unaprjeđenje duševnog zdravlja i kvalitete života „Lukjernica“ osnovali su 2003. godine roditelji i prijatelji osoba narušenog zdravlja na inicijativu dr. Nade John, a u cilju ostvarivanja zakonskih prava psihijatrijskih pacijenata na psihosocijalnu rehabilitaciju, edukaciju i radno-okupacijske programe. Udruga „Lukjernica“ broji oko 120 članova, uglavnom majki psihijatrijskih pacijenata. Budući da je riječ o specifičnoj bolesti, među oboljelima postoji psihološka barijera da se uključe u rad udruge.
Za cijeli članak pritisnite OVDJE.