23-02-2018

Osnovan Hrvatski savez udruga za mentalno zdravlje

U Karlovcu je osnovan Hrvatski savez udruga za mentalno zdravlje jer, kako je istaknuto na Osnivačkoj skupštini, zaštita mentalnog zdravlja u Hrvatskoj nije na dovoljno visokoj razini i treba poboljšati položaj osoba sa psihičkim smetnjama, zaštitu njihovih prava i kvalitetu njihova života, Za cijeli članak pritisnite OVDJE.