Mjesec: prosinac 2019.

Članovi Lukjernice na štandu ispred Sponze izložili svoje rukotvorine

U subotu ispred Sponze upriličena je humanitarna prodaja na štandu Udruge za zaštitu prava psihijatrijskih pacijenata i unapređenje duševnog zdravlja i kvalitete života Lukjernica. Prolaznici su mogli kupiti prigodne ukrasne predmete, adventske vijence, ukrasne božićne kugle i anđele nastale na likovnim radionicama Udruge....

OKRUGLI STOL O poboljšanju skrbi o mentalnom zdravlju

U organizaciji Udruge Lukjernica u četvrtak je u Dvorani pape Pavla Ivana II. održan okrugli stol na temu ‘Psihijatrija u zajednici – deinstitucionalizacija i mobilni timovi’. Cilj ovog okruglog stola bio je okupiti sve dionike institucionalne i vaninstitucionalne skrbi o mentalnom zdravlju te predstavnike lokalne uprave radi otvaranja dijaloga...