Danas smo simboličnom akcijom na Stradunu obilježili Svjetski dan mentalnog zdravlja. Željeli smo na taj način našim sugrađanima skrenuti pozornost na važnost mentalnog zdravlja u zajednici. Ovogodišnja tema “Investiranje u mentalno zdravlje” podsjeća nas da je zdravlje glavni resurs, i sada u vremenima kada se susrećemo sa novim izazovima...