Kontakt

Udruga za zaštitu prava psihijatrijskih pacijenata i unapređenje duševnog zdravlja i kvalitete života „Lukjernica“

Adresa: Nikole Božidarevića 1020 000 Dubrovnik  

tel/fax 020/331 115

e-mail: lukjernica@hotmail.com

Predsjednica: Jadranka Vlatko +385993166634

Stručna suradnica: Mira Šejtanić +385976590377

OIB: 64810071033

Mat. Broj: 01776843

IBAN: Otp banka, HR 5324070001100310645

https://www.facebook.com/Udruga-Lukjernica-524292738398327/